نقش باور در تجربیات زندگی انسانها و ملتها

3

https://www.naserkral.com/files/details.php?id=41title= باورها یکی از مهمترین دلایلی است که مشخص می کند ما در چه جایگاهی باشیم و در چه شرایطی زندگی کنیم. مثلا اگر کسی از خود باورهای خوب و عالی داشته باشد می تواند در زندگی خود پیشرفت های قابل توجهی بکند. ولی اگر کسی به توانایی های خود باور نداشته باشد نمی تواند اصلا قدمی در راستای رسیدن به اهداف خود بردارد ... این فایل قدیمی را به زحمت گرد آوری کرده ایم چون به خوبی هر چه تمامتر باور را شرح میدهد و کمک بسیاری به شما میکند تا به مفهوم باور پی ببرید

NaserKral 6 دنبال کننده
pixel