اصلانی : فدراسیون ورزش های همگانی چشم انداری را برای 10 سال بعد تصویر کرد

138
صحبت های آقای اصلانی رئیس سابق کمیته تحول فدراسیون ورزش های همگانی در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون
لحظه 912 دنبال کننده
pixel