کوتاه با حوزه هنری (14) | 29شهریور 97

152

فراخوان دومین مسابقه طراحی و معماری موکب-پاییز اواین فصل از "چهار فصل تئاتر ایران"

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel