وبینار استعدادهای مهرالبرز | دانش آموختگان از سوابق خود گفتند

117
در این وبینار دانش آموختگان ممتاز ادوار مهرالبرز که هم اکنون دانش آموخته و دانشجوی مقطع دکتری از دانشگاه های ممتاز داخل و خارج از کشور هستند به بیان تجربیات خود می پردازند.
pixel