طب فیزیکی و توانبخشی با دکتر کوروش منصوری

287
توضیحات دکتر کوروش منصوری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در مورد این تخصص و انواع خدماتی که این تخصص به بیماران ارائه میدهد.
pixel