قصه زندگی و شعبده بازی

1,219

در لیست پخش"شعبده های جهان"بهترین نمایشهای دنیا را از ساحران تماشا کنید ویدئوهایی که در این برنامه انتخاب شده اند از بهترین نمایشها میباشند ،نمایشهایی که شاید ربطی به خود شعبده بازی ندارد ولی اجرای مسحور کننده ای هستند. دیگر برنامه ها را هم از این کانال تعقیب کنید.ویا در سایت www.saheran.ir مارا دنبال کنید.

hoonamtv
hoonamtv 199 دنبال کننده