شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از بازدیدکنندگان بیست و چهارمین #نمایشگاه

175

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از بازدیدکنندگان بیست و چهارمین #نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دعوت می کند تا از غرفه این شرکت در سالن شماره 41 دیدن نمایند.