برنامه دوربین؛ قسمت6؛ روزی به نام « درهای باز مساجد» در هامبورگ؛ شبک

215

قسمت ششم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: روز درهای باز مساجد در هامبورگ ارسالی از: حاج آقا انصاری از هامبورگ شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45