دکتر توکلی، آقای کنکوری، میگوید ترسناک نیست

526

دکتر توکلی، آقای کنکوری، میگوید ترسناک نیست در این فیلم که گفتگوی اختصاصی مجری شبکه خبر با دکتر توکلی میباشد، دکتر توکلی میگوید ترسناک نیست قبولی در کنکور دکتری و کارشناسی ارشد با سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر @sanjeshEamirkabir دکتر توکلی - آقای کنکوری - شبکه خبر - سنجش امیرکبیر