تاثیر اشتیاق و انگیزه در جذب خواسته ها_آموزش چهارم در مسیر رشد فردی

188
دانشکده جذب 42 دنبال‌ کننده
ذوق و شوق و اشتیاق ، تاثیر فراوانی در جذب سریعتر خواسته ها و اهداف دارد.اگر خواسته ات جذب یک ماشین است اما در حال حاضر ، به هر علتی ،انگیزه کافی یا باور به داشتن آن را نداری پس لازم است که نگاه دوباره ای به اهدافت داشته باشی و خواسته ای را به عنوان الویت اول انتخاب کنی که انپیزه دریافت آن در وجودت شعله ورتر است.حتما ویدئو بالا را ببین .در ویدئو های بعدی همراه تان خواهیم بود.
pixel