اندونزی-بالی-نشستن هواپیما بر جزیره بالی

1,393

صحنه زیبای جزیره های اندونزی از هواپیما و نشستن هواپیما بر جزیره بالی فروردین 1388 در مسیر اندونزی از بالای چشم انداز هواپیما صدها و صدها جزیره زیبا و کوچک میبینی که از بالای آن ابرهای پرلایه سرک می کشند . جزیره هایی که انگار جزیی از خاک بهشت هستند . سبز با انبوه درختان و ساحلهای ماسه ای و مرجانی و هنگامی که بر خاک جزیره بالی می نشینی این بهشت گرم و مرطوب را با تمام وجود حس می کنی .