پشت‌صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی|۹۸,۵.۹|بخش دوم

67

پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی با موضوع نقش بازار سرمایه در رونق تولید در گفت و گو با :دکتر محسن احمدی فر (مجری برنامه)، علیرضا کدیور (کارشناس بورس و سرمایه) ، دکتر رامین گلستانه (مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام)