چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟ -مرحله به مرحله از نقطه صفر -الگوریتم algoritm

377

الگوریتم یعنی مجموعه دستوراتی که برای روش حل یک مساله از شروع تا پایان در نظر میگیریم. میتوان گفت الگوریتم مهمترین بخش برنامه نویسی است. معمولاً برای نوشتن یک برنامه، ابتدا مساله را در ذهن خود حل میکنیم، سپس الگوریتم آن را به زبان روان و فارسی از شروع تا پایان مینویسیم. در انتها الگوریتم نوشته شده را به زبان برنامه نویسی تبدیل میکنیم. برای شروع برنامه نویسی کدام زبان ها را یاد بگیریم؟ - هیلتن مشاوره شروع به برنامه نویسی رایگان دانلود از وبسایت.www.heilton.com