استاد محسن یزدانی و محمد شهسواری

2,866
باشگاه های هیربد
باشگاه های هیربد 19 دنبال‌ کننده

محمد شهسواری از مربیان با تجربه و کاردرست باشگاه هیربد و یکی از بهترین شاگردای استاد محسن یزدانی