تریلر call of duty سال 2017

1,971

موضوع آخرین بازی سری call of duty در مورد اتفاقات جنگ جهانی دوم است که پیش از این موضوع بسیار موفقی بوده است. به وب سایت هشت بیت مراجعه کنید: 8bits.ir

۲ سال پیش
# cod
8 بیت
8 بیت 81 دنبال کننده