آزمایش سامانه آبی خنک سازی پرتاپ موشک

4,019
فرادید 2.3 هزار دنبال‌ کننده

این آزمایش که در مرکز فضایی کندی در ۱۵ اکتبر انجام شد در دو بخش صورت گرفت. ۱. بخش کنترل صدا ۲. محافظ کنترل کننده فشار فوق العاده. این سیستم برای کاهش دما در موشک بکار برده می شود.

فرادید 2.3 هزار دنبال کننده
pixel