پشت‌صحنه برنامه گفت‌وگوی سیاسی|۹۸,۰۵,۲۸|بخش سوم

24

پشت صحنه برنامه گفت و گوی سیاسی با موضوع مداخلات آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی با حضور : دکتر جواد منصوری (تحلیل گر مسائل سیاسی)