داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

راه گذار از چند دولتی و استقرار ایده‌ی یک ملت یک دولت | تحول 1400

20,934
عباس آخوندی 481 دنبال‌ کننده
مردم امروزه به خوبي لمس مي كنند كه هيچ مسأله اي حل نمي شود بلكه مسائل مدام به وجود مي آيند، تبديل به مشكل مي شوند و سپس عادي مي شوند و بر روي هم جمع مي شوند و مسأله جديد مي آيد... مردم خواهان آنند كه مسأله تورم حل شود، ارز به ثباتي رسد، بي نظمي ها مرتفع شود و ... ولي چرا نمي شود؟ چون دولت امكان سياست گذاري خود را از دست داده است چرا كه نه يك دولت كه چند دولت داريم ... حال جاي پرسش است كه چگونه به يك ملت يك دولت برسيم؟
pixel