قرائت دعای سلامتی امام زمان (علیه السلام) توسط شهید ولایت و برائت شیخ حسن شحاته!

160

شهید شحاته از علمای بزرگ اهل سنت مصر بودند که به نور اهل البیت (علیهم السلام) به مذهب حقه تشیع رهنمود شدند، که مخالفین خبیث ایشان را شهید کردند.