واکنش سرکه و جوش شیرین

701

در این آزمایش شدت گاز co2 با استفاده از بطری و درپوش توضیح داده خواهد شد .

radin
radin 0 دنبال کننده