اتوبوس مدرسه

253

مستند #اتوبوس_مدرسه حمله به اتوبوس دانش آموزان یمنی توسط هواپیماهای سعودی کارگردان: مصطفی اشراق تهیه کننده : مرتضی شعبانی نویسنده: احسان ناظم بکایی تدوین :حامد پاشایی گوینده: یاسر رزاقی تهیه شده در مرکز مستند حقیقت @haghighah

pixel