نقش خودکار مناسب در خوش خطی( خودکار مخصوص خوشنویسی)

17,442

برای خوش خط شدن با چه خودکاری بنویسیم؟ ویژگی های یک خودکار خوب مناسب خوشنویسی کدام است؟ نمونه هایی از دست خطهای نوشته شده با خودکار بیک 1.6 اصل. نحوه خرید خودکارهای مخصوص خوشنویسی از طریق لینک زیر در آموزشگاه خط و قلم : https://goo.gl/ExoyPD

خط و قلم
خط و قلم 465 دنبال کننده