بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از پایگاه واکسیناسیون دانشجویان

496
روایت تصویری بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از پایگاه واکسیناسیون دانشجویان در سازمان مرکزی روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی را دنبال کنید @islamic_azaduniversity
pixel