مراحل مختلف تخلیه و بارگیری کانتینر از کشتی

2,069

این ویدیو در شرکت رهیاب رایانه گستر برای نمایش مراحل مختلف فرآیند تخلیه و بارگیری کشتی تهیه شده است

pixel