پرورش و تکثیر ماهی گوپی

799

در این ویدئو به توضیح نژاد زنده زا گپی و ویژگی های ظاهری ماهی گپی نر و ماده و دمای نگهداری و دیگر موارد مربوط به پرورش این گونه ماهی می پردازیم. این ویدئو رو از دست ندید. منبع: تیم تحقیقاتی مینی سالن آدرس ویدئو: https://minisalon.ir/film/fish-film/626-guppy.html

pixel