معرفی تله بخار و کاربردهای آن

495
https://sneco.ir 1 دنبال‌ کننده
یک تله بخار دستگاهی است که برای تخلیه مایع ها و گازهای غیر متراکم با مصرف ناچیز یا از دست دادن بخار کار می کند. بیشتر تله های بخار چیزی بیشتر از شیرهای اتوماتیک نیستند.با این حال، اکثریت قریب به اتفاق تله بخار در عملیات کاری از طراحی مکانیکی یا گرمایشی است. تله بخار مکانیکی و ترموستاتیک به طور عمده هنگامی باز می شود که میعانات گازی و گازهای غیر مستقیم باید برداشته شوند و وقتی تمام میعانات حذف می شوند، بسته شوند.www.sneco.ir
https://sneco.ir 1 دنبال کننده
pixel