من در سال 60 خودمو بازنشسته کردم و بعد به انقلاب پیوستم!

114
خبر داغ
خبر داغ 3.6 هزاردنبال‌ کننده
خبر داغ
خبر داغ 3.6 هزار دنبال کننده