زردی نوزادان - دکتر عبدالوهاب البرزی - دکترتو با شما

203

در این قسمت از برنامه ویدیویی #دکترتو_با_شما دکتر عبدالوهاب البرزی از پزشکان عضو سامانه دکترتو در شیراز درباره زردی نوزادان توضیح می‌دهند. دکترتو: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی پزشکان www.doctoreto.com

دکترتو
دکترتو 24 دنبال کننده