ورزشهای بارداری09122655648پزشک ارتوپد،مغزواعصاب،فیزیوتراپی در تهران،کرج،قم

80

ورزشهای عالی بارداری09122655648پزشک ارتوپد،مغزواعصاب،فیزیوتراپی در تهران،کرج،قم.انواع بریس اندامهای فوقانی و تحتانی،انواع کمربند های طبی،زانوبند و مچ بند های طبی،دستگاه اسکن کف پا جهت ساخت کفی و صندل و کفش های طبی،دستگاه اسکن ستون فقرات جهت درمان انحرافات ستون فقرات و ناهنجاری های مادرزادی به روش غیر جراحی و انواع ارتزها و پروتز های (اندام و اعضای مصنوعی) مختلف از جمله دست و پای هوشمند،سیلیکونی

pixel