اردوی بزرگ یاد یار95

110

80نفر ازاعضای کانون فرهنگی هنری حضرت مهدی (عج)روستای مرادابادبه اردوی یاد یار اعزام شدند