چگونه علم ژنتیک، به زودی همه زندگی ما را تغییر خواهدداد

537

روش جدید CRISPR، در حال تغییر اساسی دامنه ژنتیک است.

علی
علی 22 دنبال کننده