راهنمای والدین / قرآن اول ابتدایی / 1

2,382

راهنمای والدین / قرآن اول ابتدایی / 1 / مدرس : رضا نباتی ( از مؤلفین كتاب های درسی قرآن ) / ساده ترین و مؤثرترین روش مشاركت والدین در درس قرآن : نقش الگویی ایشان است. / لطفاً « مقدمه كتاب » درسی قرآن كودك خود را با دقت بخوانید. / نكات مطرح شده قابل تعمیم در سایر پایه های سنی می باشد. / فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com

pixel