زخم بستر - قسمت دوم Bed Sore - Part 2

93
در جلسه اتاق همیاری دردآشنا، 28 مرداد ۱۳۹۹، مطلب مهم و چالش برانگیز هفته گذشته، یعنی زخم بستر را دنبال کردیم و درمان مراحل ۱ و ۲ را به تفصیل شرح دادیم. در قسمت اول این پادکست تعریف زخم بستر، چگونگی ایجاد، افراد در معرض خطر، و راه های پیش گیری را شرح دادیم. در قسمت سوم به مداوای زخم در مراحل ۳ و ۴، عفونی شدن زخم، و دبریدمان آن خواهیم پرداخت.هر سه پادکست را در آپارات مشاهده فرمایید.
pixel