قسمت ششم آموزش تصویر برداری موبایل-کادر ورزولوشن دوربین

176

قسمت 19 کد ویدیو: 3632 بخش آموزش تصویر برداری با موبایل - قسمت ششم موضوع: کادر دوربین باید چگونه باشد؟عمودی یا افقی!؟ توسط استاد جانبخش برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00