روش های تامین و مدیریت منابع مالی والگوهای تصمیم گیری 1

657
در محل اتاق بازرگانی زنجان با تدریس اقای دکتر محمدرضا نظری
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel