شروع اسکرام (یا ولی افتاد مشکل ها)

1,077
یک ویدیو کوتاه در مورد اینکه چطور از چالش ها و تعارضات اولیه استقرار اسکرام و اجایل در شرکت جان سالم در ببریم
mahyarevafa 63 دنبال کننده
pixel