اهدای خون دانشگاهیان علوم پزشکی فسا با هدف کمک به همنوعان

611

با توجه به کمبود ذخایر خون و فرآورده های خونی در استان و شهرستان و راه اندازی کمپین اهدای خون در راستای یاری رساندن به بیماران نیازمند و فرهنگ سازی و ترویج این امر پسندیده، دانشگاهیان علوم پزشکی فسا با اهدای خون به یاری همنوعان خود شتافتند . اخبار دانشگاه علوم پزشکی فسا را در پیام رسان ها دنبال کنید: @fasaravabetnews