پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی برای شناسایی مشتریان

43
یاران افزار
یاران افزار 8 دنبال‌ کننده

دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی مرکز بابل پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گروه مدیریت عنوان پایان نامه: کاربرد شبکه های عصبی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک ملت) لینک دانلود متن کامل پایان نامه http://77u.ir/?p=74825