نگاه خیره آقای همینگوی

320
320 بازدید
اشتراک گذاری
متن احسان رضایی، سردبیر پایگاه تخصصی نقد داستان در مراسم رونمایی از این سایت - عمو تولستوی، مثل همیشه موقر و محترم پشت صندلی اش ایستاده. دایی ویتمن اما لم داده و لبخند رضایتی روی لبانش است. آن وسط داستایوسکی کمی مردد است و نمی داند جدی باشد یا راحت؟ تورگنیف به افق های دور خیره مانده.
pixel