مرضیه برومند :آقای بهزادفراهانی باید قبول کنیم که دوران ما به سر آمده

4,027
اعتراض مرضیه برومند به انتقاد بهزاد فراهانی برای دستمزد میلیاردی نوید محمدزاده: باید قبول کنیم که دوران ما به سر آمده؛ به جای رقابت با جوانان مثل یک بزرگتر با آنها رفتار کن!
ریتم زندگی 26.1 هزار دنبال کننده
pixel