پایان دوره دوم ارائه خاموش کننده های (کپسول) خودرو

148

مجتمع نگین رازی مفتخر است به حدود 1000 نفر از شهروندان ایرانی هدیه ارزشمند را بدهند تا بتوانند با خیالی آسوده رانندگی کنند