13- build custom image with dockerfile

134

ساخت image با استفاده از dockerfile --- دوره آموزشی آشنایی و استفاده از داکر اسلاید این دوره در گوگل اسلاید قرار دارد. https://goo.gl/3mBvb5

it one
it one 25 دنبال کننده