سوزاندن بت ها ی بیجان در قرآن!!!-شبهه دکتر سها

414

منبع:velayattv.com - دکتر سها اسمی مستعار فردی است که کتابی مفصل به زبان فارسی در نقد قران نوشته یکی از شبهات او: در قرآن آمده بت ها هم در آتش سوزانده می شوند این دیگیر چه معنی دارد که اجسام بی جان سوزانده شوند؟!!!-نقد دکتر سها- دکتر سها-نقد قرآن-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده