تیتر یک روزنامه صبح نو 12 آبان 1397

159
دولت دونالد ترامپ در صدد است دور بعدی تحریم ها علیه کشورمان، که صنایع گاز و نفت را هدف قرار می دهد، اعمال کند. تحریم هایی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت چراکه ایران سال هاست که با تحریم ها زندگی می کند اما در این میان بسیاری از مشتریان ایران خواستار معافیت از تحریم های نفتی ایران شدند و دولت آمریکا نیز در اثر این فشارها به هشت کشور معافیت از تحریم های نفتی ایران را اعطا کرد.
pixel