زبان بدن در مذاکره body language negotiation skills

5,491
زبان بدن در مذاکره body language negotiation skills علی خویه 09122991608 سخنران و مدرس اصول و فنون مذاکره حرفه ای، اصول و فنون مذاکرات تجاری بین المللی بازرگانی فروش بازاریابی، برگزار کننده بیش از 160 کلاس اصول و فنون مذاکرات در سازمان ها شرکت ها موسسات ملی و بین المللی، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب فنون مذاکره، آموزش مذاکره، تکنیک های مذاکرات، مهارت های مذاکره تکنیک های فروش بیشتری، افزایش فروش
pixel