کتاب اختصاصی کیاشاه - دوزلی بوک

100

کتاب «من کی ام؟» از سری کتاب های اختصاصی دوزلی بوک هست که برای کیاشاه جان ساخته شده است.

دوزلی بوک 12 دنبال کننده
filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel