معتادان شوش در روزهای کرونایی چه می کنند؟

674
بعد از فیلم هایی که از معتادان و بیخانمان های میدان شوش منتشر شد همراه شهردار منطقه دوازده به چند پاتوق پارک و گرمخانه زنان رفتیم و وضعیت زندگی شان را از نزدیک دیدیم. ارگان های مسئول در حوزه اجتماعی پاتوق های پر تجمع را خالی کردند و این افراد در مددسرا ها و گرمخانه ها اسکان داده شدند.
pixel