دوره رایگان آموزش جامع طراحی وب (قسمت سی و یکم)

70

در این قسمت با چهار ویژگی min-width , max-width,min-height,max-height آشنا خواهیم شد .