کشف محموله شش تنی مواد مخدر

1,004
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران یک محموله شش تنی مواد مخدر را کشف و ضبط کرد

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده