خاطره آیت الله العظمی دوزدوزانی از یکی از دیدارهایشان با آیت الله العظمی بروجردی

255

خاطره آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی از یکی از دیدارهایشان با آیت الله العظمی بروجردی

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel